Πρόγραμμα

Μεσογειακός Άτλαντας της Βενετσιάνικης Κληρονομιάς

Με την χρηματοδοτική συνεισφορά της Περιφερειασ του Βενετο σύμφωνα με το άρθρο 25 του υπ’αριθμό 1 Περιφεριακού Νόμου της 27ης Φεβουαρίου 2008

Ο ηλεκτρονικό άτλαντας

Έκδοση 2.0 – Σεπτέμβριος 2011

Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) Marco Polo System, Βενετία-Μέστρε, Ιταλία, http://www.marcopolosystem.it
HESC υπηρεσίες γιά την επικράτεια, Βενετία-Μέστρε, Ιταλία, http://www.hesc.it

Ελληνικά | English | Italiano

Εικόνες του αντικειμένου «Νεώρια των Χανίων» (grxn0da1)

Επιλέγοντας τις εικόνες στην παρούσα σελίδα με το αριστερό πλήκτρο του mouse, θα εμφανιστεί μιά μεγένθυνση της εικόνας (χωρίς τίτλο) σε ένα άλλο παράθυρο ή καρτέλα του browser. Στην συνέχεια επιλέγοντας μιά άλλη εικόνα, αυτή θα εμφανιστεί στο ίδιο παράθυρο ή καρτέλα που ανοίξατε προηγουμένως.

Επιστροφή στο συνοπτικό Δελτίο του αντικειμένου

Εικ.1

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. G. Gerola 1932

Εικ.2

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. G. Gerola 1932

Εικ.3

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. G. Gerola 1932

Εικ.4

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. G. Gerola 1932

Εικ.5

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. G. Gerola 1932

Εικ.6

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. G. Gerola 1932

Εικ.7

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία. Αρχείο 28η ΕΒΑ

Εικ.8

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία. Αρχείο 28η ΕΒΑ

Εικ.9

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία. Αρχείο 28η ΕΒΑ

Εικ.10

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία. Αρχείο 28η ΕΒΑ

Εικ.11

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία. Αρχείο 28η ΕΒΑ

Εικ.12

Τα Νεώρεια της μεσογειακής πόλης των Χανίων. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία. Αρχείο 28η ΕΒΑ

Επιστροφή στο συνοπτικό Δελτίο του αντικειμένου

σελίδα δημιουργήθηκε αυτόματα με script SML από την
TNTmips 2011 της MicroImages, Inc.