Πρόγραμμα

Μεσογειακός Άτλαντας της Βενετσιάνικης Κληρονομιάς

Με την χρηματοδοτική συνεισφορά της Περιφερειασ του Βενετο σύμφωνα με το άρθρο 25 του υπ’αριθμό 1 Περιφεριακού Νόμου της 27ης Φεβουαρίου 2008

Ο ηλεκτρονικό άτλαντας

Έκδοση 2.0 – Σεπτέμβριος 2011

Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) Marco Polo System, Βενετία-Μέστρε, Ιταλία, http://www.marcopolosystem.it
HESC υπηρεσίες γιά την επικράτεια, Βενετία-Μέστρε, Ιταλία, http://www.hesc.it

Ελληνικά | English | Italiano

Γενικός δείκτης των κρατών και των εδαφικών περιοχών

  1. Μαρτυρίες οχυρωματικής ιστορίας – Κύπρος
    Κατάλογος cy – 25 αωτικείμενα
  2. Μαρτυρίες οχυρωματικής ιστορίας – Ελλάδα
    Κατάλογος gr – 53 αωτικείμενα
  3. Μαρτυρίες πολιτικής βενετσιάνικης ιστορίας
    Κατάλογος ve – 484 αωτικείμενα
σελίδα δημιουργήθηκε αυτόματα με script SML από την
TNTmips 2011 της MicroImages, Inc.