Πρόγραμμα

Μεσογειακός Άτλαντας της Βενετσιάνικης Κληρονομιάς

Με την χρηματοδοτική συνεισφορά της Περιφερειασ του Βενετο σύμφωνα με το άρθρο 25 του υπ’αριθμό 1 Περιφεριακού Νόμου της 27ης Φεβουαρίου 2008

Ο ηλεκτρονικό άτλαντας

Έκδοση 2.0 – Σεπτέμβριος 2011

Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) Marco Polo System, Βενετία-Μέστρε, Ιταλία, http://www.marcopolosystem.it
HESC υπηρεσίες γιά την επικράτεια, Βενετία-Μέστρε, Ιταλία, http://www.hesc.it

Ελληνικά | English | Italiano

Σφάλμα: ο δείκτης ή το δελτίο προς αναζήτηση δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο διαδίκτυο

Οι σελίδες που διατίθενται σε αυτό το site έχουν σκοπό να επεξηγήσουν μόνο τα χαρακτηριστικά της πλήρης συλλογής των δεικτών και των δελτίων. Παρακαλείστε να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του εγχειριδίου ή να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους δείκτες ή δελτία:

 1. Γενικός δείκτης των κρατών και των εδαφικών περιοχών
  Ριζικός κατάλογος – 562 αωτικείμενα
 2. Μαρτυρίες οχυρωματικής ιστορίας – Ελλάδα
  Κατάλογος gr – 53 αωτικείμενα
 3. Δείκτης των Περιφερειακών ενότήτων Χανίων)
  Κατάλογος grxn – 25 αωτικείμενα
 4. Δελτίο του αντικειμένου «Τα Νεωρια των Χανιων»
  Αρχείο grxnda01-ELL – 1 αωτικείμενο
 5. Σελίδα των εικόνων του αντικειμένου «Τα Νεωρια των Χανίων»
  Αρχείο grxnda01-ELL-figs – 1 αωτικείμενο
σελίδα δημιουργήθηκε αυτόματα με script SML από την
TNTmips 2011 της MicroImages, Inc.