Εισαγωγή
Εικόνα 1: Απόσπασμα από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης σε κλίμακα 1:200.000 (αρχικές διαστάσεις ) Εικόνα 2: Απόσπασμα από τον τουριστικό χάρτη της Κύπρου σε κλίμακα 1:200.000 (αρχικές διαστάσεις)
Εικόνα 3: Διάγραμμα των συσχετισμών μεταξύ των πινάκων που έχουν σχέση με τα 562 αντικείμενα τα οποία καταγράφηκαν, διαρθρώθηκαν και χαρτογραφήθηκαν
Εικόνα 4: Αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού άτλαντα
Εικόνα 5: Μεγένθυνση του άτλαντα στο σημείο της μεσαιωνικής πόλης των Χανίων με εμφάνιση του περιληπτικού δελτίου «0DA1 – Νεώρεια των Χανίων»
Ο Μεσογειακός Άτλαντας της Βενετσιάνικης Κληρονομιάς είναι ένα σύνολο από προϊόντα και εργαλεία , που βασίζεται σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών ( GIS), που έχει ώς στόχο την διοργάνωση, την διαχείριση, την αναζήτηση, την τροποποίηση την αντιπροσώπευση και διάδοση δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα της μελέτης - μία από τις κύριες δραστηριότητες του ΕΟΟΣ Marco Polo System geie - που έχει να κάνει: με την πολιτιστική κληρονομιά της βενετσιάνικης παρουσίας στον κόσμο και ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο, κατά την διάρκεια της Βενετοκρατίας , και τις ιστορικές στρατιωτικές μαρτυρίες από την περίοδο της ίδρυσης του ανεξάρτητου ενετικού κράτους μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο , με έμφαση στα εδαφικά φαινόμενα, τα οποία τώρα δεν είναι ορατά και έχουν χαρακτήρα μνημειακό, αρχιτεκτονικό, αστικό και τοπίου . Τα δεδομένα και οι πληροφορίες γιά τον Άτλαντα συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν με τηνεπιμέλεια του ΕΟΟΣ Marco Polo System, καθώς είναι η πρώτη ειδική ομάδα του συστήματος πληροφοριών, ενώ η διάρθρωση και η ηλεκτρονική διακωδικοποίηση («μηχανοργάνωσης») προέκυψαν από την σειρά προγραμμάτων με τίτλο «Sulle Onde della Serenissima» («Στα κύματα της Γαληνοτάτης»).

Aπό το 2008, διά μέσου διαδοχικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας του Βένετο, ο ΕΟΟΣ Marco Polo System ξεκίνησε μιά σειρά ερευνών με σκοπό να καταγράψει την υπάρχουσα αρχιτεκτονική κληρονομιά με ενετική προέλευση στις περιοχές που είχαν υποστεί την Βενετοκρατία από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία. Οι έρευνες ξεκίνησαν από τα ίχνη της αποστολής του Giuseppe Gerola το 1900, ο οποίος, γιά λογαριασμό του τότε Βενετικού Ινστιτούτου Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, έφερε σε πέρας μιά εξαιρετική ιστορική έρευνα, αρχιτεκτονική και φωτογραφική, σε ολόκληρο το νησί της Κρήτης, με σκοπό να επαληθεύσει, έναν αιώνα αργότερα, τι είχε διασωθεί στο νησί από την Βενετοκρατία και συνέχισε την έρευνά του στο άλλο μεγάλο «νησί της Βενετίας» στη Μεσόγειο, τη Κύπρο. Γιά το πρώτο μέρος της έρευνας, το αποτέλεσμα ήταν μία εργασία που μόνο γιά το νησί της Κρήτης, οδήγησε στην απογραφή των σχεδόν πεντακοσίων (500) κτιρίων ενετικής προέλευσης μεταξύ των οποίων είναι και μερικά που είχαν ξεφύγει από την αρχική έρευνα του Gerola. Ενώ γιά το νησί της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε μιά τεκμηριωμένη εργασία που ξεκίνησε από το μηδέν, με αποτέλεσμα πολύ πιό περιορισμένο από αριθμητικής πλευράς, αλλά πολύ σημαντικό γιά μιά χώρα που χωρίζεται τραγικά στα δύο εδώ και 30 χρόνια, όπου οι ιστορικές μαρτυρίες της Βενετίας, βρίσκονται τοποθετημένες, μεταξύ των δύο περιοχών στις οποίες το νησί χωρίζεται και όπου είναι δυνατόν να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ακροάσεως σε θέση να αποκαταστήσει μιά σημαντικά ενιαία ανάγνωση σε μία περιοχή που εξακολουθεί να χωρίζεται αναχρονιστικά. Το έργο συνέχισε με την αποτύπωση κατά μήκος των ακτών της Ίστρια και της Δαλματίας, στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, στα παράλια της Τουρκίας στη Μαύρη θάλασσα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και της Ανατολίας, στο Μαυροβούνιο και την Αλβανία.

Με σκοπό να συστηματοποιηθεί η τεράστια ποσότητα των πληροφοριών και των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο, διά μέσου μίας από τις δράσεις του έργου Sulle onde della Serenissima II («Στα κύματα της Γαληνοτάτης ΙΙ»), που πραγματοποιείται με τη συνδρομή της Περιφέρειας του Βένετο και χορηγείται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών υπέρ της ιστορικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με βενετσιάνικη προέλευση στην περιοχή της Μεσογείου γιά το έτος 2009, Νόμος 27 Φεβρουαρίου 2008, αρ. 1, άρθρο 25, πραγματοποιήθηκαν μιά σειρά προϊόντων, εκ των οποίων ο ηλεκτρονικός Άτλαςαποτελεί μόνο ένα μέρος.

Τα προιόντα και τα εγαλεία που χρηματοδοτούνται σε αυτή την φάση είναι:

Όλα τα προϊόντα ενδιαφέρουν σ’αυτή τη πρώτη φάση τα δεδομένα που αφορούν τα νησιά της Κρήτης και της Κύπρου, αλλά έχουν σχεδιαστεί γιά να φιλοξενήσουν προοδευτικά, όχι μόνο ό,τι έχει ανιχνευθεί σε περιοχές ή θέματα που διερευνώνται, αλλά όλα τα στοιχείαπου θα καταχωρηθούν στο μέλλον και σχετίζονται με θέματα, και γεωγραφικές περιοχές ή ιστορικούς δεσμούς με την κληρονομιά που έχει βενετσιάνικη προέλευση. Ο στόχοςτου ΕΟΟΣ Marco Polo System είναι να συμβάλει στη κατασκευή του Καταλόγου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Catalogue of European Cultural Heritage – CECH), μέσω εξειδικευμένων δραστηριοτήτων του μελέτης που σχετίζονται με την ιστορική οχυρωματική αρχιτεκτονική και την βενετσιάνικη προέλευσή τους. Όλα τα προϊόντα που έχουμε περιγράψει, έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευρύνονται κατά βούληση και να διαρθρώνονται σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον.

Παράλληλα με τον Άτλαντα, μιά άλλη εταιρεία έχει πραγματοποιήσει και πάλι γιά λογαριασμό του ΕΟΟΣ Marco Polo System, μιά ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο τον «geocatalogo» που περιέχει πληροφορίες οι οποίες εναρμονίζονται με τα παραπάνω προϊόντα.